Bazı Avukatlık Hizmetlerinde KDV Oranı % 8’e İndirildi.

02/10/2019 tarihli ve 30906 sayılı Resmi Gazete’de bazı avukatlık hizmetlerinde KDV oranını % 18’den % 8’e indiren “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1594)” yayımlanmıştır.

KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar’a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

A bodybuilder and dietitian shares 3 tips for eating to build muscle testosterone cypionate vs enanthate bodybuilding keep this l.a. bodybuilder in mind the next time you flex in front of the mirror

Resmi Gazetede yayınlanan son karar ile 2007/13033 sayılı karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün sonuna aşağıda italik olarak belirtilen 32. sıra eklenmiştir.

32- Aile mahkemeleri, tüketici mahkemeleri ve çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler, vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları; iş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk ile bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetleri,”

Söz konusu düzenlemeye göre

  1. Aile mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler; bu davalara bağlı kanun yolları,
  2. Tüketici mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler; bu davalara bağlı kanun yolları,
  3. Çocuk mahkemelerinin görev alanına giren davalar ve işler; bu davalara bağlı kanun yolları,
  4. Vesayet davaları ve işleri; bu davalara bağlı kanun yolları,
  5. İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk sürecinde, davalar ve işlerde, bunlara bağlı ilamlı icra takipleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde

% 8 KDV oranı uygulanacaktır.

Yukarıda belirtilenler dışında kalan diğer avukatlık hizmetleri için KDV oranı önceden olduğu gibi % 18 olarak uygulanacaktır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir