Çalışma Alanlarımız

Yazılarımız

Yayınlar

“Birlikte Eser Sahipliği”, Kadir Has Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk (Ticaret Hukuku) Ana Bilim Dalı / Yüksek Lisans Tezi, 2010.

Tıklayınız

“Birlikte Eser Sahipliği Kavramı, Türlerinin Birbirlerini İle Olan Benzerlikleri ve Farklılıkları”, FSM İlmi Araştırmalar Dergisi, 2. Sayı, 2013.

Tıklayınız

Yayımcılıkta Birlikte Eser Sahipliği”, Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı 2015, Yetkin Yayınları, 2017.

Tıklayınız

İletişim Formu